Ehrenamtliche Mitarbeit im Venloop!

Wie können wir Ihnen helfen?

Arrow Venloop vrijwilligers

De Arrow Venloop doet in hoge mate een beroep op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is het organiseren van dit soort grootschalige evenementen niet mogelijk. Net als andere organisaties stimuleren we verenigingen om zich aan te melden. Hierdoor kunnen gelden gegenereerd worden voor de clubkas. Iets wat gezien de marktontwikkelingen en terugtrekkende bewegingen van de overheid een welkome aanvulling kan zijn. Het is echter ook mogelijk om alleen of met familie/vrienden mee te doen.

Wil je ons komende editie ondersteunen in de organisatie, meld je dan aan via dit online formulier.

Wat biedt de organisatie van de Arrow Venloop aan haar vrijwilligers:

 • Lunchpakket met daarbij twee consumptiebonnen die besteed kunnen worden in het Ewals Cargo Care paviljoen in het Julianapark
 • Een zogenaamde gadget van de Arrow Venloop
 • Een vergoeding van € 15,00 (deze valt weg als men via een vereniging meewerkt)
 • Veel sfeer en gezelligheid

De Arrow Venloop heeft een aantal criteria waaraan voldaan moet worden om het evenement als vereniging te ondersteunen met vrijwilligers:

 • De vereniging moet minstens op een dag minimaal 5 vrijwilligers aanmelden (dit hoeven niet allemaal leden te zijn)
 • De vereniging moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel
 • Het aantal gewerkte uren per dag bedraagt minimaal 6
 • Bij de inzet over meerdere dagen is het totaal aantal vrijwilligers over de meerdere dagen bepalend voor de bijdrage uit onderstaande staffel
 • Gelden worden uitsluitend overgemaakt naar de bankrekening van de vereniging
 • Er is per vereniging één contactpersoon
 • Commerciële bedrijven zijn uitgesloten, personeelsverenigingen daarentegen niet
 • Bijdrage:
  Staffel vanafNormale vergoeding p.p.Contract vergoeding p.p.
  1 vrijwilliger€ 15,00
  10 vrijwilligers€ 22,50€ 25,00
  20 vrijwilligers€ 30,00€ 32,50
  30 vrijwilligers€ 35,00€ 37,50
  40 vrijwilligers€ 37,50€ 40,00
  50 vrijwilligers€ 40,00€ 42,50
 • Het ter beschikking gestelde declaratieformulier dient volledig en digitaal ingevuld te worden en voor genoemde datum op het declaratie formulier verzonden te zijn naar vrijwilligers@venloop.nl.
 • Na controle van het volledig ingevulde document wordt het bedrag overgemaakt naar het opgegeven IBAN-nummer.
 • Het declaratieformulier is onlosmakelijk aan deze richtlijn verbonden en de richtlijn is een onderdeel van het declaratieformulier

Graag willen we je bij voorbaat danken voor je bijdrage aan ons evenement!

Acquisitie op basis van de informatie op deze pagina wordt niet op prijs gesteld.

Wil je helpen bij de Arrow Venloop? Super!

Let op: bij stap 2 kun je aangeven welke dag je graag zou willen komen helpen en wat eventueel je voorkeurstaak is.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich meine Medaille des Neptunus Wanderung gravieren lassen?

Ich möchte Änderungen an meiner Registrierung vornehmen.

Ich möchte meine Distanz/einen Teil des Arrow Venloop ändern. Ist das in Ordnung?

Ja, ich will den Newsletter!