What happens to lost property?

How can we help you?

What happens to lost property?

Alle gevonden voorwerpen die bij ons binnen komen, worden verzameld bij het informatiepunt op het Pastoor Kierkelsplein voor de Bantuin. Tijdens het evenement kun je hier terecht. Na het evenement kun je contact opnemen met gemeente Venlo voor alle gevonden voorwerpen.

Did this not answer your question?