Goede doelen

Goede doelen

Hoe kunnen we je helpen?

Goede doelen

Stichting Venloop draagt ieder jaar een aantal goede doelen een warm hart toe. Tijdens het inschrijven van de Arrow Venloop, Neptunus Wandeltocht en Venloop Walk & Wheels is het mogelijk om een donatie te doen voor een goed doel. Dit jaar is Stichting Venloop verbonden aan KidzBase, Water for Life, Fonds Gehandicaptensport, FunPop en het Toon Hermans Huis Noord Limburg.

KidzBase

Stichting KidzBase zet zich in voor kinderen in Noord- en Midden-Limburg die niet veilig in hun eigen gezin kunnen opgroeien. Deze kinderen zijn uit huis geplaatst vanwege een verstoorde thuissituatie door huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing en/of verslavingsproblematieken van ouders en ze wonen in woongroepen of gezinshuizen. De kinderen hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt en ze hebben niet de veilige en stabiele basis vanuit thuis die elk kind verdient en nodig heeft. KidzBase werkt samen met professionele zorginstellingen. Door middel van kleinschalige projecten willen we de kinderen het gevoel geven dat ze speciaal zijn en richten we ons op het bevorderen van hun zelfredzaamheid, het verbeteren van hun welzijn en het creëren van leuke en fijne herinneringen. KidzBase, omdat kinderen speciaal zijn.

Water for Life

Schoon drinkwater is niet voor iedereen vanzelfsprekend, er zijn maar liefst één miljard mensen verstoken van deze primaire levensbehoefte. Water for Life maakt zich sterk voor schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen wereldwijd.

Fonds Gehandicaptensport

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Lang niet overal is het sport- en beweegaanbod toegankelijk of ontbreken er faciliteiten in de buurt. Fonds Gehandicaptensport ondersteunt sportorganisaties zonder winstoogmerk, zodat iedereen met een handicap de mogelijkheid krijgt om te sporten.

FunPop

Stichting Funpop is een vrijwilligersorganisatie die jaarlijks Funpop, hét openlucht muziekfestival voor mensen met een verstandelijke beperking, organiseert. Maar ook voor hun familie, vrienden en bekenden en iedereen die de doelgroep een warm hart toedraagt!

Toon Hermans Huis Noord-Limburg

“Toen ik de diagnose ‘kanker’ kreeg, voelde ik me verloren,” deelt Saskia met ons. “Bij het Toon Hermans Huis kon ik vooral mezelf zijn en niet alleen maar de kankerpatiënt. Samen met lotgenoten praten over de uitdagingen waar we tegenaan liepen, gaf mij vertrouwen en kracht om mijn eigen weg in het kankertraject te vinden. Nu loop ik de Venloop om anderen te inspireren en hoop te geven. Sluit je aan bij mij en steun het Toon Hermans Huis Noord-Limburg.”

Kanker wat nu? Wij zijn er voor U!

Vrijwilliger worden?