Hoe kan ik mijn startnummer voor de Arrow Venloop overdragen aan een andere loper?

Hoe kunnen we je helpen?

Hoe kan ik mijn startnummer voor de Arrow Venloop overdragen aan een andere loper?

Je kunt jouw startnummer overschrijven naar een andere deelnemer via een formulier dat begin maart online komt. Dit is conform onze algemene voorwaarden ook de enige toegestane manier om je startnummer over te dragen. Op het startnummer zal de naam van de originele deelnemer gedrukt staan, echter komt de nieuwe deelnemer wel onder zijn/haar eigen naam in de uitslagenlijst. Let op: bij ‘controle inschrijving’ wordt de nieuwe naam niet getoond. Het is belangrijk te weten dat je het startnummer maar één keer kunt overdragen en het niet mogelijk is om de afstand te wijzigen. Deelnemers van de Koenen en Co Business Run kunnen hun startnummer niet overdragen. Deze gegevens kunnen alléén gewijzigd worden door de contactpersoon van de Koenen en Co Business Run. De nieuwe deelnemer dient het overdrachtsformulier in te vullen. Hierbij heb je wel een aantal gegevens van de huidige deelnemer nodig, namelijk het startnummer, de postcode en de geboortedatum. De organisatie geeft in geen enkel geval deelnemersgegevens door of bemiddelt tussen deelnemers met betrekking tot de overdracht. Voor de overdracht wordt €3,- in rekening gebracht middels een eenmalig automatisch incasso. Na afloop van de overdrachtsprocedure ontvang je een bevestigingsmail van de overdracht. Tot slot dienen de deelnemers onderling te zorgen dat het startnummer bij de juiste (nieuwe) deelnemer terecht komt, het is namelijk niet mogelijk om hiervoor een adreswijziging door te geven. Stichting Venloop speelt geen tussenrol bij het overdragen van een startnummer. Deelnemers dienen zelf te zorgen voor de juiste registratie en overdracht van het fysieke startnummer.

Heeft dit jouw vraag niet beantwoord?