Wat gebeurt er tijdens extreme weersomstandigheden op de dag van het evenement?

Hoe kunnen we je helpen?

Wat gebeurt er tijdens extreme weersomstandigheden op de dag van het evenement?

Bij extreme weersomstandigheden behoudt de organisatie zich het recht voor het evenement af te gelasten. Verder vragen wij alle deelnemers de weersomstandigheden op de dag te beoordelen en kleding, voeding en drinken hierop aan te passen. De organisatie zal zich altijd zo goed mogelijk proberen aan te passen aan de weersomstandigheden.

Heeft dit jouw vraag niet beantwoord?